Wzór formularza odstąpienia od umowy


Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.


Adresat ......................................................
pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail

Ja/My niniejszym informuję, informujemy o moim,naszym odstąpieniu odumowy sprzedaży następujących rzeczy umowy dostawy następujących rzeczy

– Data zawarcia umowy i odbioru
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

Szukaj