Regulamin

1. Właścicielem sklepu internetowego Robin's Patchwork jest Firma
Robin's Patchwork Ryszard Szewczuk Rokocin ul. Ziołowa 11
83-200 Starogard Gdański NIP: 5921027249; Regon 192700257.

2. Zamówienia można składać przez całą dobę za pośrednictwem
serwisu www.robinspatchwork.eu

3. Kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail na który
zostanie przesłana informacja o realizacji zamówienia.

4. Należność za zamówiony towar kupujący reguluje za
pośrednictwem płatności elektronicznych PayU albo przelewem tradycyjnym na konto Robin's Patchwork Ryszard Szewczuk Rokocin ul. Ziołowa 11
nr r-ku 88 1090 2620 0000 0001 0940 7606

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w tym samym lub
następnym dniu roboczym, po wpływie zapłaty za zamówienie
albo autoryzacji karty w przypadku zamówień płatnych kartą
kredytową.

6. Zamówiony towar jest wysyłany przesyłką priorytetową za
pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w
zamówieniu.

7 Zamówienia realizowane są wg kolejności wpływu wpłat na nasze
konto bankowe.
W przypadku jeśli zabraknie towaru i wpłyną na niego wpłaty od
różnych klientów w tym samym dniu, pierwszeństwo ma zamówienie dla
którego zwłoka w zapłacie jest najmniejsza.
W przypadku otrzymania wpłaty i wystąpieniu braku możliwości realizacji części lub całości zamówienia przelana kwota zostanie zwrócona najpóźniej w dniu następnym po uprzednim kontakcie z zamawiającym

8. Koszt przesyłki ponosi zamawiający. Jego wysokość pojawi się na formularzu zamówienia w końcowych krokach procesu jego składania.
Zamawiający dokonuje wyboru formy płatności i rodzaju przesyłki. Koszt przesyłki zależy od jej ciężaru.
Koszt przesyłki zawiera 23% podatek VAT.

9. Zamawiający otrzyma na podany w zamówieniu adres e-mail
informację o przyjęciu zamówienia i przebiegu jego realizacji oraz informację o wysyłce wraz z nr nadania.

10. Do przesyłki dołączany jest paragon.

11. Jeśli ma być wystawiona faktura, należy dokonać odpowiedniej
adnotacji w polu uwagi.

12. Zamówiony towar można odebrać osobiście. Warunkiem
odbioru jest uprzednie złożenie zamówienia i uzgodnienie
terminu odbioru.

13. W chwili odbioru towaru kupujący zobowiązany jest do
sprawdzenia zawartości i stanu przesyłki.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych braków, należy o tym
fakcie niezwłocznie powiadomić sprzedającego.


14. Podstawą reklamacji nie mogą być różnice w barwach i
proporcjach, które mogą wystąpić pomiędzy tkaniną w naturze a
jej wyglądem w witrynie internetowej.

15. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupionego produktu
bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania
przesyłki oświadczając o tym fakcie sprzedającemu.

Od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupujący ma kolejne
14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru.
Zwrócony produkt nie może być uszkodzony.

16 Warunki zwrotów i anulowania są szczegółowo opisane przy każdym artykule (Przycisk na listwie górnej).

17. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie
danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

18. Firma Robin's Pachwork zastrzega sobie prawo wprowadzania
zmian w Regulaminie Zakupów oraz w zasadach
funkcjonowania sklepu.

19. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie
mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

Szukaj