Warunki anulowania i zwrotów.

1.Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy (zrezygnować z
zakupionego produktu) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.

2.Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
otrzymania przesyłki z towarem.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo
poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia.(Na przykład: pismo wysłane pocztą
lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,
jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby
wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego
Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.

5 W przypadku odstąpienia od umowy i otrzymaniu odesłanego produktu
zwracamy niezwłocznie wszystkie otrzymane od Państwa płatności,
nie później jednak niż ciągu 7 dni od daty otrzymania zwróconego
produktu.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
rozwiązanie.

6. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu
zakupionych produktów.

7.Prosimy o niezwłoczne odesłanie zakupionych, nieuszkodzonych produktów na adres siedziby naszej firmy jednak nie później niż 14 dni od
dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od
niniejszej umowy.
Termin zostanie zachowany jeśli odeślecie państwo produkt nie
później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo
o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Szukaj